Właściciel Praw Autorskich

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa autorskie do tekstów, obrazów, zdjęć i innych materiałów zawartych na stronie qbatura.com należą do ich autora qbatura Alicja Strzelec w Mikołowie. Wszystkie znaki towarowe nie należące do qbatura.com zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść strony qbatura.com wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo,w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawa Autorskie Stron Trzecich

Strony wskazywane w linkach, nie będące własnością qbatura.com, są chronione prawami autorskimi ich autorów i właścicieli.
Ochronie podlegają równeż materiały umieszczone na stronie qbatura.com, do których prawa nie należą do qbatura.com, ale na których publikację uzyskano zgodę ich właścicieli.
Przed ich wykorzystaniem należy zapoznać się z nałożonymi ograniczeniami i uzyskać ewentualną zgodę właścicieli praw autorskich, niezależnie od strony qbatura.com.

Zakaz Wykorzystywania Materiałów

Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych na stronach servisu qbatura.com materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.


 

Copyright 2004-2009 © qbatura / Wszelkie prawa zastrzeżone